Riktlinjer och rekommendationer

Antibiotikaprofylax vid tandvård hos patienter med reumatisk sjukdom

Säker läkemedelsbehandling

Axial spondylartrit – riktlinjer för läkemedelsbehandling

Spondylartriter

Bakgrundsdokument Kardiovaskulär primärprevention vid inflammatorisk reumatisk sjukdom

Kardiovaskulära riskfaktorer

Behandling av manifestationer vid myosit

Myosit

Hantering av antireumatiska läkemedel vid elektiv ortopedisk kirurgi

Säker läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling av manifestationer vid systemisk skleros

Systemisk skleros

Läkemedelsbehandling och kardiovaskulär risk

Kardiovaskulära riskfaktorer

Lathund för kardiovaskulär primärprevention vid inflammatorisk reumatisk sjukdom – 2024

Kardiovaskulära riskfaktorer

Ögonkontroller vid behandling med klorokinpreparat

Säker läkemedelsbehandling

Provtagning och kontroller vid antireumatisk behandling

Säker läkemedelsbehandling

Psoriasisartrit – riktlinjer för läkemedelsbehandling

Psoriasisartrit

Rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immun-modulerande behandling i samband med graviditet och amning

Graviditet och amning

Rekommendationer för Modern ReumaRehabilitering

MoRR Rehabilitering

Reumatologiska manifestationer som biverkan av behandling av malign sjukdom med immuncheckpoint-inhibitorer

ICPi

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE)

SLE

Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit

Reumatoid artrit

Riktlinjer för utredning, behandling och uppföljning av jättecellsarterit (GCA)

GCA

Screening för hepatit B hos patienter med reumatisk sjukdom inför start av behandling med DMARDs inklusive glukokortikoider

Säker läkemedelsbehandling

Screening för tuberkulos hos patienter med reumatisk sjukdom inför start av behandling med biologiska läkemedel och JAK-hämmare

Säker läkemedelsbehandling

Vaccination av patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Säker läkemedelsbehandling